Firma TEMARD Piekarnia ze Smakiem Mateusz Stolarczyk realizuje projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa podnoszący jego zdolności produkcyjne, prowadzący do wzrostu zatrudnienia.” nr FEMP.08.07-IP.01-0026/23 w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8. Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.7. Rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację typ A. Inwestycje rozwojowe (w tym produkcyjne, logistyczne i B+R)

Cel projektu:

Realizacja projektu związana jest zwiększeniem wydajności w firmie w zakresie produkcji różnego rodzaju bułek oraz pączków. Cele zostaną osiągnięte przez zakup nowych oraz dodatkowych maszyn.

W ramach realizacji projektu, zaplanowano zakup:

·         linii do produkcji bułek

·         maszyny do wyrabiania ciast

·         automatycznego smażalnika do pączków

·         wózka widłowego

 

Grupą docelową będą sieci zarządzające swoimi marketami oraz konsumenci.

 

Planowane efekty i rezultaty:

W wyniku realizacji projektu zwiększone zostaną przede wszystkim zdolności produkcyjne w zakresie produkcji różnego rodzaju bułek oraz pączków oraz utworzone zostaną 2 miejsca pracy na stanowisku piekarz oraz wprowadzony zostanie nowy, innowacyjny w skali regionu produkt.

 

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 3 253 045,62 PLNWkład Funduszy Europejskich: 1 596 622,75 PLN

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie